Veilige sportomgeving

 

Een veilige sportomgeving voor iedereen is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van onze Stichting. Stichting Groenehartschaatsen.nl bestaat namelijk dankzij de inzet van sporters en vrijwilligers en zij moeten zich prettig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

 

Daarom hanteert Stichting Groenehartschaatsen.nl een tweetal gedragscodes:

 1. gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders en:
 2. gedragscode voor functionarissen (bestuurders)

 

In deze gedragscodes staat hoe wij binnen de Stichting  met elkaar omgaan. Op die manier streeft Stichting Groenehartschaatsen.nl naar een omgeving waarin zowel de sporters als vrijwilligers zich veilig voelen en met plezier de sport uitoefenen, en waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt.

 

Helaas kan het toch voorkomen dat je te maken krijgt met onaangenaam en ongewenst gedrag, zoals pesten, conflicten, ruzie, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu exact onder ongewenst gedrag valt en wat niet. Uitgangspunt is dat alléén degene die het overkomt kan aangeven wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Het gaat er dus niet om hoe iemand het heeft bedoelt, maar hoe de ander het ervaart. Het is ook normaal dat iemand van de één meer kan hebben dan van de ander. Wat iemand van de ene gewoon accepteert, kan hij of zij van een ander als ongewenst ervaren.

Als je ongewenst gedrag ervaart, is het belangrijk dat je er met mensen over praat. Stichting Groenehartschaatsen.nl heeft daarvoor een vertrouwenspersoon. Bij deze vertrouwenspersoon kun je jouw verhaal kwijt en overleggen hoe je het probleem het beste kunt oplossen. Voor de duidelijkheid: de melding blijft vertrouwelijk zolang jij dat wilt. 

Coaches, trainers, begeleiders, verzorgers, bestuursleden welke direct betrokken zijn met de sporters dienen met ingang van seizoen 2022-2023 in het bezit te zijn een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Wenst u nadere informatie omtrent dit onderwerp raadpleeg dan de website: www.centrumveiligesport.nl

Meer vragen? Neem dan contact op met Martin van Bostelen, vertrouwenspersoon.

Lees in de gedragscode’s van Stichting Groenehartschaatsen.nl meer over de omgangsregels van Stichting Groenehartschaatsen.nl en de gedragsregels voor begeleiders van leden van verenigingen zoals die door NOC*NSF en de sportbonden waaronder de KNSB zijn vastgesteld en welke Stichting Groenehartschaatsen.nl onderschrijft.
Grensoverschrijdend gedrag- Centrum Veilige Sport Nederland

 

Voor Stichting Groenehartschaatsen.nl fungeert Martin van Bostelen, martinvanbostelen@gmail.com / telefoon 06-22971031 als vertrouwenspersoon

 

Aannamebeleid nieuwe vrijwilliger

Het bestuur van Stichting Groenehartschaatsen.nl zal bij elke begeleider/coach/vrijwilliger/bestuurder binnen onze stichting, die in contact komt met sporters al dan niet minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking, bij zijn/haar aanstelling de onderstaande stappen ondernemen:

 1. Het houden van een kennismakingsgesprek.
 2. Checken van mogelijke referenties; wij nemen contact op met de club waar de begeleider/coach/vrijwilliger/bestuurder vandaan komt.
 3. Wij laten de begeleider/coach/vrijwilliger/bestuurder een VOG aanvragen en herhalen dat elke 5 jaar.
 4. De begeleider/coach/vrijwilliger/bestuurder laten we de gedragscode Stichting Groenehartschaatsen.nl tekenen.
 5. Wij verwachten van de begeleider/coach/vrijwilliger/bestuurder dat hij/zij de gedragsregels zoal vermeld in het document 
  gedragscodevoor trainers/coaches en begeleiders”  of:
  gedragscode voor functionarissen (bestuurders)”
  zoals vermeld op de website van Stichting Groenehartschaatsen.nl kent.

  Grensoverschrijdend gedrag- Centrum Veilige Sport Nederland